Pumpar

Snäckpumpar

Snäckpumpen är en efterföljare till Arkimedes skruv, som är den äldsta kända pumpkonstruktionen av roterande typ. Snäckpumpar användes vid pumpning av vätskor med innehåll av större fasta föroreningar t ex vid helt obehandlat avloppsvatten. Låg uppfordringshöjd och stora flöden passerar snäckpumpen


Som avloppspump är snäckpumpen självreglerande vid olika tillrinning. Då nivån i pumpsumpen sjunker, reduceras automatiskt fyllnadsgraden i snäckpumpen och pumpflödet minskar.


Snäckpumpen kännetecknas av hög verkningsgrad, flack verkningsgradskurva, självreglerande vid varierande tillrinning och den är okänslig för förorening.


Fjärrvärmepumpar

Distributionspumpar till Fortums nya kraftvärmeverk KVV8 i Värtahamnen.


R-Contracting har levererat, installerat och driftsatt 3 st pumpar med kapaciteten 5700 m3/h vid 140 m lyfthöjd.


Pumparna drivs av högspänningsmotorer med effekt på 2,5 MW per styck.


I vår leverans ingick även 3 st transformatorer och 3 st frekvensomformare komplett med elektrisk installation

Grindexpumpar

Grindexpumpar och reservdelar. 

Använd länkarna nedan för att hitta den pump eller reservdel du söker.


Tillbehör, slangar kopplingar, vippor mm.

www.grindex.se/produkter/tillbehor

Datablad, manualer, reservdelslistor mm.

www.grindex.se/dokumentation

Pumpvalsprogram
www.grindex.se/grindex-toolbox/pumpvalsprogram11


Avstängningsluckor

Läs mer om avstängningsluckor på länken nedan.

Avstängningsluckor