Välkommen till ett ledande företag inom brandskydd

Vi är en erfaren partner till sprinklerinstallatörer, som erbjuder produkter av högsta kvalitet; gedigen kompetens inom fysiskt brandskydd; samt en nära personlig samarbetsform.

Vi utvecklar, tillverkar, levererar och servar produkter inom tre områden: Sprinklerpumpar, Boendesprinkler samt Sprinklertankar. Vi levererar också helhetslösningar anpassade till våra kunders krav, t.ex. levererar ett helt färdigt pumphus, där vår kund – sprinklerinstallatören – bara kan ansluta vattnet och köra igång.

Med drygt 30 år i branschen är vi ett ledande företag inom brandskydd – system som ger ett effektivt skydd av egendom och som räddar liv.

image/svg+xml

Sprinklerpumpar

Vi levererar sprinklerpumpar till industrier, logistik, fastigheter och hotell, med stor kapacitet och som möter gällande strikta regelverk.

Läs mer här

Sprinklertankar

Vi leverera sprinklertankar flera typer av med önskad volym anpassade till kunden behov.

Läs mer här

Boendesprinkler

Vi levererar boendesprinklerpumpar för flerbostadshus, äldreboenden, förskolor samt simhallar.

Läs mer här

Helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar anpassade till våra kunder krav, t ex levererar ett helt färdigt pumphus, där vår kund installatören bara kan ansluta vattnet och köra igång.

Läs mer här

Affärsstöd

Önskar du en offert?

Du som känner oss sedan förr, vet att vi gärna hjälper till i tidiga skeden, med projektering, underlag och offerter. Du som är ny som kontakt, känn dig alltid välkommen att be om hjälp. Malin fokuserar kunder i Danmark och Norge, och Anders fokuserar kunder i Sverige, främst sprinklerpumpar. Mikael finns förstås med som alltid. Kontakta den av oss du har en relation med. Välkommen!

Klicka här

image/svg+xml
Kunder & case

Våra kunder är främst sprinklerinstallationsföretag, och finns i hela landet. Slutkunder finns i alla branscher, där behov av avancerat brandskydd finns. Vi jobbar nära tillsammans och hjälper till tidigt i projekten för bästa resultat. I många fall har vi arbetat tillsammans i tiotals år. Vi tror på långa lojala relationer. Läs mer i våra kundcase!

Helhetslösning för DAGABs nya logistikcentral

I samarbete med BST Södra, har vi levererat sprinklerpumpar och tankar till DAGABs nya anläggning i Bålsta. Det är en av landets allra största logistikcentraler, så den kräver en rejäl kapacitet i sitt brandskydd. Kontakta oss om du vill veta mer om detta eller liknande case. Välkommen!

Kontakta oss

 


Kvalitet

Kvalitet in i minsta detalj

När man jobbar med säkerhet och livslånga system som vi gör, finns det bara ett fokus: Kvalitet in i minsta detalj. Det gäller i våra produkter, in till minsta packning. Det gäller samarbetet i våra kundprojekt, med att tänka rätt från början. Och i service & underhåll, där det gäller att hålla konsekvent koll.

Vi arbetar efter en enkel och tydlig Kvalitets- och arbetsprocess

Läs mer här

 


Aktuellt

Malin ny Kundansvarig för Norge och Danmark

Vi fördjupar vår bearbetning av Norska och Danska marknaden, och har anställt Malin Skiöldh som Kundansvarig med fokus på dessa kunder.

Kontakta Malin

Solpaneler gör er anläggning självförsörjande

Nu tar vi ett steg till i vårt Hållbarhetsarbete. Vi sätter solceller på vår kunders pumphus. På så sätt blir de självförsörjande med energi. En riktigt bra miljöeffekt.

Läs mer

Vi stöder Mustaschkampen mot cancer

Vi stöttar Mustaschkampen, och bidrar i kampen mot prostatacancer, den vanligast cancerformen för män. Om många bidrar kan vi göra det bättre.

image/svg+xml
Om oss

En stabil ägare

Vi är sedan 2017 ett helägt dotterbolag i Lagercrantz Group, en teknikkoncern med cirka 70 nischade teknikföretag inom B2B. Koncernen är verksamt i nio länder i Nordeuropa, Kina, Indien samt i USA, och har omkring 2 600 anställda och omsätter cirka 7 700 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Verksamheten är organiserad i fem divisioner, varav av vi tillhör TecSec. Lagercrantz ägarstyrning är decentraliserad, där varje dotterbolag följs upp baserat på tydliga mål. Decentraliseringen möjliggör en hög grad av självständighet, med frihet och ansvar för varje dotterbolagsledning och affärsbeslut nära kunder och marknad.

www.lagercrantz.com