Om företaget R-Con

Historia och inriktning

R-CON grundades 1988 och är idag ett ledande företag inom brandskydd med fokus på konstruktion, tillverkning och försäljning (ta bort radbrytning)  av sprinklerpumpar med tillhörande vattencisterner. System som ger ett effektivt skydd av egendom och som räddar liv

 

R-CON ingår sedan 2017 i Lagercrantz Group, en teknikkoncern med cirka 70 teknikföretag i och utanför Sverige.  www.lagercrantz.com

 

 R-CON strävar efter att bli en helhetsleverantör för sina kunder och under de senaste åren har flera nya koncept och lösningar utvecklats vilket har breddat erbjudandet mot marknaden.

 

I början av 2021 flyttades verksamheten till en helt ny fastighet vilket har gett företaget en god möjlighet att utvecklas och kunna effektivisera produktionen.

 

Idag har R-CON 40 anställda.