Om företaget R-Con

Historia och inriktning

R-Con AB är ett konsultföretag, grundat 1988 av Kenneth Runo. Företaget arbetar som konsult för pappers- och cellulosaindustrin, främst inom projekt- och montageledning. R-Contracting AB startades 1989 som ett dotterbolag till R-CON AB.

 

Inriktning är att konstruera, tillverka och sälja sprinklerpumpar, sprinklertankar, leverera tillhörande material samt utföra el- och larminstallationer samt driftsättning av de anläggningar vi levererat.


Produktsortimentet har succesivt ökats med bl.a skruvpumpar samt nyckelfärdiga pumpstationer för kommun och industri.

 

Under 2011 introducerades det nya affärsområdet vattenkraft med den nya lösningen vattenkraftskruven som har en rad fördelar.Idag finns företaget i egna ändamålsenliga lokaler i Norrköping och har 25 anställda. Lokalerna innehåller kontor, lager, elverkstad, mekanisk verkstad, lackbox samt en komplett testanläggning för alla typer av pumpaggregat.


R-Con kännetecknas av kraven av hög kvalitet och miljötänkande inom verksamheten. Då våra produkter finns över hela Scandinavien är kraven på kvalitet högt ställda, detta medför att vi prefabricerar, testar och dokumenterar våra produkter innan de leveraras.


Bl.a utför vi alltid provkörning med kapacitetsprov på våra pumpaggregat innan de levereras till kund.

De erfarenheter vi får från våra produkter när de är monterade och installerade hos kund används för att kontinuerligt förbättra och utveckla nya och befintliga produkter.