Vår kvalitetsprocess

Eftersom vi jobbar med system som ska hålla 25 år och alltid fungera, är kvalitet A och O i vår verksamhet.
Vi arbetar efter en given kvalitetsprocess, i varje steg, som beskrivs och exemplifieras nedan.

image/svg+xml

1. Förfrågan. Kundbehov. Offert. Order.

För oss är det helt avgörande att förstå våra kunders krav och specifikationer i varje projekt. Vi säger sällan nej. Vi gör ofta specialanpassade lösningar till våra kunder, t ex delbara aggregat, om det är trånga utrymmen.  Eller om en ny pump ska anpassas till en befintlig utrustning.

2. Konstruktion. Planering.

Utifrån överenskommen lösning med kund, gör vi konstruktion och ritning, som bildar en monteringsanvisning i vår produktion. I denna fas gör vi också produktionsplanering samt inköp, som kommer från hela världen. I större projekt, avseende tankar och pumphus, görs en projektplanering.

3. Produktion, inkl fabrikstester

Alla ordrar i vår produktion, görs enligt en monteringsanvisning, enligt överenskommen specifikation. Vår produktion är uppdelad i flera avdelningar. Innan en pump lämnar vår produktion görs en fullskalig fabrikstest, där pumpen kopplas upp, och testkörs enligt ett förutbestämt schema. På så sätt kan vi försäkra högsta kvalitet. Som vi brukar säga: Vi hittar hellre ett problem här hemma, än ute hos kund.

4. Fysisk leverans.

Schenker sköter våra leveranser, med stående hämtning på fredagar, så att leveransen är på plats hos kund på måndagen. Innan leverans kollar vi att allt finns med, och fotograferar alla delar. Vår leveranssäkerhet senaste 12 månaderna var 99,2 %, vilket vi är mycket stolta över. Vi stämmer alltid av med kund innan leverans. Vi gör också kundanpassade leveranser, såsom tidslossning, kranbil, anpassning till höjder. Våra produkter läggs i ett skyddande specialemballage i trälådor.

5. Installation och installationsstöd.

Normalt sett gör vår kund installationen av våra pumpar. Vi gör elinstallationen. För att underlätta medföljer tydliga installationsbeskrivningar och märkning på pumparna. Tillbehör för montage medföljer. Då vi installerar har vi alltid ID06 eller SSG, vid jobb på byggarbetsplatsen.

6. Garantier. Uppföljning.

De få gånger det blir fel, löser vi det snabbt och enkelt. Det ska inte drabba dig som kund. Med vår långa erfarenhet löser vi det oftast via telefon och e-post, men räcker inte det kommer vi ut till er anläggning och löser på plats. Vid garantiärenden, lämnar vi givetvis samma garanti som våra kunder behöver lämna till sina beställare.

Vi kan brandskyddets omfattande regelverk

Det finns ett omfattande regelverk kring brandskydd, dels lokalt i Sverige/Danmark/Norge, dels för hela Europa. Vi har lång erfarenhet och kännedom om dessa regelverk, och följer löpande förändringar.

Vi levererar pumpar och utrustning enligt följande regelverk och standarder:

  • Sverige: SBF120:8, SSEN12845, SBF 501:2/SS-EN 16925:2018
  • Norge: NSEN12845
  • Danmark: DBI 251/4001 udgave 3 2021
  • Europa. Internationellt: FM, LPS, VDS samt NFPA 20

Det svenska regelverket för automatiska vattensprinkleranläggningar måste normalt uppfyllas för att de svenska försäkringsbolagen ska acceptera sprinkleranläggningen.

Vi arbetar Hållbart – steg för steg

Nu tar vi ett steg till i vårt Hållbarhetsarbete. Vi sätter solceller på vår kunders pumphus. På så sätt blir de självförsörjande med energi. En riktigt bra miljöeffekt. Vi har installerat solceller på vår test-och utbildningsanläggning, som ni kan titta på.

Nästa steg är att verka för att reglerna i branschen ändras, så att vi kan kontrollera pumparna på distans. Det skulle spara en stor mängd resande för våra servicetekniker och våra kunder.

Sedan tidigare har vi bidragit med positiva effekter genom att:

  • Våra produkter håller länge, normalt 25 år
  • Vår moderna fastighet byggd 2020 har mycket låg energiförbrukning
  • Vi har återvinning i åtta fraktioner i vår fastighet: plats, trä, elektronik, miljöfarligt avfall, lysrör, batterier, wellpapp, samt kontorspapper.
  • Egen reparationsverkstad, för att återvinna produkter samt förlänga livslängd.
  • Våra dieselsprinklerpumpar drivs av Ecopar, ett miljövänligt bränsle som produceras av sopor.
  • Alla våra servicebilar kan köras på HVO eller Ecopar

Dessutom har ju våra lösningar i sig en positiv hållbarhetseffekt, då de skyddar andras tillgångar från brand och skada.

Solcellanläggning, gör sprinklerinstallationen självförsörjande på el

Nu erbjuder vi en komplett monterad solcellsanläggning till våra pumphus, som gör den självförsörjande på el.

Den innehåller 15 monokristallina paneler installeras på sprinklerpumphuset. Solcellerna kopplas till en växelriktare på 6 kW. Växelriktaren placeras på lämplig plats i pumpcentral.

Undercentral i pumphus behöver ha en 3-fas grupp på 16 A för denna installation. All installation ingår. Nätverksanslutning och uppkoppling till portal ingår under förutsättning att internetanslutning finns tillgängligt i samma byggnad.

Beräknad årsproduktion: ca 4500 kWh, beroende på väderstreck och skuggning av övriga byggnader.